DOKUMENTY

 Regulamin poręczeń kredytowych  (pobierz)

 Regulamin pracy Zarządu Spółki  (pobierz)

 Akt założycielski ŁFPK  (pobierz)

 Umowa spółki  (pobierz)

 Oświadczenie o statusie dużego  przedsiębiorcy  (pobierz) 

OŚWIADCZENIE O STATUSIE DUŻEGO PREDSIĘBIORCY

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy  (pobierz)

 

WŁADZE SPÓŁKI

Zarząd Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.:

Prezes Zarządu:
Marta Wankiewicz-Głowacka

UDZIAŁOWCY

UDZIAŁOWCY:

„BIONANOPARK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Liczba posiadanych udziałów – 11038

Procentowy udział w kapitale – 100%

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

93-465 Łódź, ul. Dubois 114/116, budynek A, I piętro, lokal A1.04

Numer KRS: 0000249816

Rejestr Przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego

REGON: 100120178
NIP: 7251911116

Wysokość kapitału zakładowego: 11 038 000,00 zł