Array ( [0] => crawl ) Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych

MAPA DROGOWA 

1. Przedsiębiorca występuje z wnioskiem o udzielenie pożyczki przez Instytucję Finansującą;

2. Przedsiębiorca otrzymuje pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki przez Instytucję Finansującą;

3. Przedsiębiorca jest wzywany przez Instytucję Finansującą do ustanowienia zabezpieczeń do umowy pożyczki;

4. Przedsiębiorca wypełnia prosty wniosek o udzielenie poręczenia przez ŁFPK;

5. ŁFPK w ciągu maksymalnie 14 dni rozpatruje wniosek o udzielenie poręczenia;

6. ŁFPK zawiadamia przedsiębiorcę i Instytucję Finansującą o decyzji; jeśli decyzja jest pozytywna – ŁFPK zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie poręczenia;

7. Opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia oraz prowizja są wnoszone przez przedsiębiorcę bezpośrednio do Funduszu. Opłatę za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia należy wpłacić na numer konta 02 1090 2705 0000 0001 1921 5531. W tytule przelewu prosimy wpisać "opłata za rozpatrzenie wniosku o udzielenie poręczenia" oraz podać nazwę podmiotu wnioskującego o udzielenie poręczenia.

8. Wszelkie informacje o poręczeniu (warunki, opłaty, okres obowiązywania, wzory dokumentów) przedsiębiorca może otrzymać bezpośrednio w ŁFPK (kontakt telefoniczny, www)

9. Wzory dokumentów dla przedsiębiorcy są dostępne w zakładce "Do pobrania". UWAGA: w pliku "instrukcja postępowania – zgody dot. przetwarzania danych" przedstawiono wskazówki, jakie zgody są wymagane w poszczególnych przypadkach.

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych: zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych: zapraszamy przedsiębiorców do współpracy

Dlaczego warto skorzystać z oferty Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.?

Poręczenie to najlepsze zabezpieczenie dla firm z krótką historią kredytową i dla firm w fazie dynamicznego rozwoju. Poręczenie umożliwia uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. Poręczenie jest wiarygodne dla banków i instytucji pożyczkowych, dlatego przedsiębiorca musi jedynie przedłożyć uzupełnienia zabezpieczenia kredytu/pożyczki. Prosta procedura uzyskania poręczenia – przebiega w oparciu o dokumentację kredytową/pożyczkową uzupełnioną o jeden prosty wniosek o udzielenie poręczenia. Poręczenie się opłaca – korzystniejsze warunki w porównaniu z innymi rodzajami zabezpieczeń.

Uzyskanie poręczenia to dodatkowe potwierdzenie wiarygodności klienta. Jeśli fundusz ocenia przedsiębiorstwo pozytywnie, to bank/instytucja pożyczkowa może rozważać udzielenie w przyszłości dodatkowych kredytów/pożyczek – również z zabezpieczeniem funduszu poręczeniowego.

W przypadku przejściowych problemów finansowych fundusz poręczeniowy może uczestniczyć w zmianie warunków kredytowania i wspólnie z klientem ustalić optymalne dla niego warunki spłat i zmiany harmonogramu umowy kredytu. Bank/instytucja pożyczkowa będzie miał nadal zabezpieczenie w postaci poręczenia.

Więcej

Pożyczki płynnościowe, rozwojowe i przeznaczone na zakup lub remont nieruchomości – z poręczeniem ŁFPK

Pożyczki płynnościowe, rozwojowe i przeznaczone na zakup lub remont nieruchomości – z poręczeniem ŁFPK

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych oferuje m.in. poręczenia pożyczek przyznawanych z Funduszu Pożyczkowego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców w ramach programu Jeremie 2 obsługiwanego m.in. w województwie łódzkim przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego.

Na zachodzie fundusze poręczające kredyty są bardzo popularne. Korzystają z nich zarówno startupy, jak i duże firmy. Uzyskanie poręczenia zwiększa wiarygodność, dlatego banki i instytucje udzielające pożyczek chętniej podpisują umowy z przedsiębiorcami posiadającymi poręczenie funduszu
 

Więcej