Zapraszamy do współpracy

Twoja firma ma krótką historię kredytową?
Potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia pożyczki lub kredytu?

Skorzystaj z usług Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych!

Procedura uzyskania poręczenia została maksymalnie uproszczona. Przedsiębiorca musi wypełnić tylko jeden prosty wniosek. Maksymalna kwota poręczenia to 500 tysięcy złotych. Poręczenie może stanowić nie więcej niż 80% pożyczki.

Kto może otrzymać poręczenie?

Z poręczenia Funduszu mogą skorzystać mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające na terenie RP siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z CEIDG).

Kto może otrzymać poręczenie?

Z poręczenia Funduszu mogą skorzystać mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające na terenie aglomeracji łódzkiej siedzibę, oddział lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (zgodnie z CEIDG).

Na jaki cel można przeznaczyć finansowanie?

Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych udziela poręczeń obejmujących wyłącznie pożyczki i kredyty przeznaczone na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwo.

  • 283 udzielone poręczenia
  • 16 lat doświadczenia
  • 10 mln kapitału poręczeniowego